Anmäl

Anmäl din restaurang

 • (Ditt företags affärsidé är en beskrivning av det marknadsbehov som du vill att ditt företag ska tillgodose, på vilket sätt det ska ske och vad som är ditt företags särprägel, dvs varför kunderna ska välja att köpa av dig)
 • Försäljning

 • Utbud/Råvaror (eko/närproducerat)

 • Service

  Finns det någon policy, genomgår nyanställda utbildning etc?
 • Exponering/marknadsföring

  (Kryssa gärna flera alternativ)
  (Kryssa gärna flera alternativ)
  t ex idrottsförening, företagsförening, Företagarna etc
 • Personal

 • Utvärdering

  (Kryssa gärna flera alternativ)