Anmäl din restaurang/café 2021

Anmäl din Restaurang/Café 2021

 • (Ditt företags affärsidé är en beskrivning av det marknadsbehov som du vill att ditt företag ska tillgodose, på vilket sätt det ska ske och vad som är ditt företags särprägel, dvs varför kunderna ska välja att köpa av dig)
 • Försäljning

  (Kryssa gärna flera alternativ)
 • Utbud/Råvaror (eko/närproducerat)

 • Service

  (Flera alternativ är möjliga att välja)
 • Exponering/marknadsföring

  (Kryssa gärna flera alternativ)
  (Kryssa gärna flera alternativ)
  t ex idrottsförening, företagsförening, Företagarna etc
 • Personal

 • Utvärdering

  (Kryssa gärna flera alternativ)